Selime Belediyesi Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi)

 

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmü yer almaktadır.

Veri sorumlusu sıfatına haiz olan Selime Belediyesi’ne düzenlenen siber saldırı ile sunucumuz hedef alınmış ve fidye yazılımı (ransomware) bulaştırılmıştır.

  • İhlalin 01.03.2023 tarihinde 14:30’da gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim, finans bilgileri olduğu,
  • Veriye erişim/ulaşabilirlik ihlal etkisinin gözlemlendiği, verilerin Kurum dışına sızmadığı,
  • İhlalden etkilenen tahmini kişi sayısının 1500 olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişilerin ilçe vatandaşı, hizmet/mal alınan firma temsilcileri olduğu,

Bilgilerinize sunulur.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Belediye Hizmetleri aksamadan devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.